רשימת מתנות נחשקת...

החתן רוצה    BMW 540

והכלה רוצה חשבון פתוח בקניון עזריאלי—